Bilder fra Oslo
Norges hovedstad

Som Norges hovedstad er Oslo sete for Kongen, regjeringen og sentraladministrasjonen. I meget stor grad kan Oslo også
nyte godt av å være hovedsete for de fleste sentrale institusjoner og store selskaper i landet, både offentlige og private. Oslo
ble valgt som Norges hovedstad i 1814, noe som startet en formidabel utvikling for byen. Dette kan illustreres ved at byen
ved den første fullstendige norske folketellingen i 1801 bare var landets 3. største, med et innbyggertall på rundt 9500.
Oslo er også en av Norges eldste byer. Tradisjonelt har man ment at byen ble grunnlagt av Harald Hardråde omkring 1050.
Byen feiret da også sitt 900-års jubileum i 1950. Men allerede 50 år senere, i 2000, var det duket for 1000-års jubileum!
Oslo, som til tider også har hett Christiania og Kristiania, var opprinnelig anlagt i området som i dag huser bydelen Gamlebyen.
Men etter storbrannen i 1626 befalte kong Christian 4. at byen skulle bygges opp igjen i området innenfor Akershus festning,
der byens sentrum i dag ligger. Oslos tettbebyggelse har i dag vokst helt sammen med nabokommunene Bærum og Asker.


tn_tigerstaden.jpg (7428 bytes)
Oslo - Tigerstaden
tn_karljohan.jpg (7055 bytes)
På Karl Johan
tn_grand.jpg (7420 bytes)
Grand Hotel
tn_stortinget.jpg (7729 bytes)
Stortinget
tn_loevebakken.jpg (8580 bytes)
Løvebakken
tn_eidsvollsplass.jpg (8780 bytes)
Eidsvolls plass
tn_studenterlunden.jpg (7976 bytes)
Studenterlunden
tn_nationaltheatret.jpg (9267 bytes)
Nationaltheateret
tn_vannfontene.jpg (7895 bytes)
Vannfontene i Stud. lunden
tn_universitetet.jpg (7677 bytes)
Universitetet
tn_slottet.jpg (5209 bytes)
Det Kongelige Slott
tn_raadhuset.jpg (5934 bytes)
Rådhuset
tn_raadhusplassen.jpg (7538 bytes)
Rådhusplassen
tn_vestbanen.jpg (7224 bytes)
Gamle Vestbanen
tn_akerbrygge.jpg (6382 bytes)
Mot Aker Brygge
tn_akershus.jpg (7724 bytes)
Akershus fra Aker Brygge
tn_havneklokka.jpg (7713 bytes)
Klokka på Aker Brygge
tn_akerbrygge2.jpg (7073 bytes)
Aker Brygge og Rådhuset
tn_youngstorget.jpg (8115 bytes)
Youngstorget
tn_homansbyen.jpg (8059 bytes)
På beste vestkant


Hjem
| Trondheim